Haluatko työterveysrahoille paremman vastineen?

Uudella mallilla kustannukset hallintaan ja kattavampi hoito.
VARAA HOITOAIKA

08 5871 8195

PYYDÄ TARJOUS

08 5871 8196

Norre Työterveys erottuu täysin uudella työterveyskonseptilla, joka vastaa nykypäivän haasteisiin ja palauttaa kustannushallinnan takaisin yrityksille. Meidän asiakkaanamme pystyt hallitsemaan etukäteen, minkä verran työterveyshuolto tulee maksamaan yrityksellesi. Voit olla varma, että työterveyteen budjetoimasi rahat käytetään järkevästi. Valitse sisältö. Me hoidamme loput.

Työntekijöiden työkykyyn vaikuttavat monet tekijät. Elintavat, työilmapiiri, stressi ja erilaiset elämäntapahtumat vaikuttavat väistämättä myös terveyteemme. Meillä Norrella tavoitteena on kohdata ihmiset kokonaisuudessaan – jos työntekijä saa tukea esimerkiksi painonhallintaan tai terveellisten elämäntapojen ylläpitämiseen, heijastuu se positiivisella tavalla myös jokapäiväiseen arkeen ja työelämään.

Norre ei keskity vain hoitamaan sairautta, vaan pyrimme myös tarttumaan sairauden taustatekijöihin. Norre tähtää ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mikä auttaa yksilöä jaksamaan työssä ja arkielämässä paremmin. Laaja yhteistyöverkostomme tarjoaa asiantuntija-apua oman ydinosaamisemme ulkopuolelta. Työnantajalle tämä ei kuitenkaan tarkoita jatkuvia ja kalliita toimenpiteitä – päinvastoin. Norre Työterveys tarjoaa vähemmän turhia sairauslomia, vähemmän tarpeetonta asiointia ja vähemmän hyödyttömiä kokeita.

Työterveyspalveluita ei missään nimessä tarvitse järjestää kalleimman kautta. Oikeasti merkittäviin asioihin keskittymällä me Norrella pystymme tarjoamaan työnantajalle kustannustehokkaat ratkaisut työterveyspalveluiden järjestämiseen. Ennaltaehkäisevä terveyteen panostaminen näkyy vääjäämättä työntekijöiden voinnissa ja tätä kautta muun muassa sairauslomien vähenemisenä: tämä jos mikä on työnantajalle edullista. Norre Työterveys on ratkaisusi terveempään työelämään.

Teimme muutoksen

Perinteinen malli

  1. Työnantajan on vaikea hallita työterveyshuollosta koituvia kustannuksia.
  2. Mitä enemmän tehdään toimenpiteitä, sitä paremmin palveluntuottaja ansaitsee.
  3. Ennaltaehkäisevässä työssä painottuu melu, pöly sekä muut altisteet.

Norren malli

  1. Asiakas saa kustannushallinnan OmaNorren kautta.
  2. Tehtävien toimenpiteiden määrä ei vaikuta Norren ansaintaan.
  3. Ennaltaehkäisevän työn keskiössä ovat työntekijän todelliset ongelmat, kuten jaksaminen, mielenterveys tai elintavat.
Markku

Työterveyshuollon ulkopuolelle jää yrityksiä, jotka eivät tunne hyötyvänsä työterveyshuollosta. Norren tavoitteena on muuttaa tämä asia tuottamalla asiakkaalle tämän päivän tarpeen mukaisia palveluita.

Hissipuhe

Työterveys uudelle aikakaudelle

Unohda vanhat, jäykät mallit ja koe työterveyshuolto täysin uudella tavalla. Norren palvelu mahdollistaa työterveyshuollon, joka on samaan aikaan kustannustehokas, kattava ja ennaltaehkäisevä. Tämä tarkoittaa merkittävää hyötyä niin yksilölle kuin koko työyhteisöllekin.

Olemme rakentaneet järjestelmän, joka tukee työterveyden erityistarpeita, ja automaatio mahdollistaa lakisääteisten palveluiden kustannustehokkaan tarjoamisen. Norren asiakkaana yritys saa selkeän kustannushallinnan. Keskitymme oikeasti vaikuttaviin asioihin: laajan sairaanhoitopalvelun lisäksi tarjoamme työkalut terveyden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Keskiössä on työntekijän tyytyväisyys, hyvinvointi ja jaksaminen.

Asiakkaanamme saat käyttöösi helpon OmaNorre-sovelluksen, joka auttaa pitämään sekä sinut että Norren hoitotiimin ajan tasalla siitä, mitä asioita työterveyshuollossa tulee tapahtumaan milloinkin. Toimintamme keskiössä on aina asiakkaan etu.

Mitä hyötyä työterveyshuollosta on pienyrityksille?

Tilastot osoittavat, että työterveyshuollon ulkopuolella on noin 10 % palkkatyöntekijöistä ...

Toimitusjohtajan kynästä

Työssä jaksaminen on tie menestykseen. Kaksi ja puoli vuotta sitten havahduimme siihen, että ...

Nainen tietokoneella

Norre työntekijän tukena työssä jaksamisessa

Työntekijän työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin akuutit sairaudet. Myös elämän haasteet saattavat…

Työntekijän työkykyyn ja työssä jaksamiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin akuutit sairaudet. Myös elämän haasteet saattavat oireilla ihmisessä sairautena. Esimerkiksi stressi tai muu kuormitus saattaa nousta pintaan unettomuutena tai ahdistuksena. Jos työpaikalla on ihmissuhteisiin tai muihin asetelmiin liittyviä ristiriitoja, työkyky luonnollisesti kärsii. Elämänmuutokset, perhesuhteet ja kaikki muu työelämän ulkopuolelta tuleva seuraa meitä mukanamme myös työpaikalle.

Näissä tilanteissa on hyvin tyypillistä, että työntekijä vetoaa esimerkiksi unettomuuteen, vaikka taustalla olisikin liian suuri työmäärä tai riidat kollegan kanssa. Työntekijä saa ehkä lääkkeet nukahtamiseen sekä parin viikon sairausloman, joilla töihin menemisen ahdistus ei tietenkään poistu. Jos tässä tapauksessa työterveyden puolelta ymmärrettäisiinkin syyt sairauden taustalla, tulos voisi olla vallan toinen. Asiantuntijan tarjoama täsmäapu työpaikalla voisi tuoda taloudellisilta ja inhimillisiltä kustannuksiltaan aivan erilaisen loppuratkaisun.

Työkyky pysyy yllä laajan tukiverkon avulla

Me Norrella olemme tietoisia työkykyyn vaikuttavista monista asioista. Tämä vuoksi olemme luoneet laajan yhteistyöverkoston psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin keskittyneistä ammattilaisista. Tämä verkosto tarjoaa apuaan laaja-alaisesti erilaisiin työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Järjestelmä on rakennettu meidän toimestamme niin, että laadukkaat palvelut on mahdollista jalkauttaa suoraan työpaikalle edullisesti ja ratkaisukeskeisesti. Asiakkaan suostumuksella pyrimme myös mahdollistamaan keskustelut työnantajan ja työntekijän välillä ja etsimään kaikkia osapuolia palvelevia, joustavia vaihtoehtoja haastaviin elämäntilanteisiin.

Pyrimme kartoittamaan ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen vaikuttavat tekijät laajalti elämän eri osa-alueilta. Tämä auttaa meitä näkemään ihmisen jaksamiseen vaikuttavat rajapinnat. Terveyteen ja toimintakykyyn keskittyvien kyselyjen lisäksi kartoitamme muun muassa työyhteisön toiminnallista tilaa. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä haasteiden pohjasyihin paneutuminen ovat aina sekä kestävämpiä että edullisempia toteuttaa kuin pelkkien oireiden hoitaminen. Joissakin tapauksissa jopa aivan yksinkertaiset ratkaisut palauttavat työkyvyn toivotulle tasolle: riittävät suojaimet, asianmukaiset työasut, joustavat työajat tai vaikka etätöiden mahdollisuus voi ratkaista monta, alunperin isoksi ajateltua ongelmaa.

Mukava työyhteisö ja asiakkaista välittävä työterveyspalvelu on työnantajalle myös valttikortti työntekijän sitouttamiseen ja työviihtyvyyteen panostamiseen. Työntekijästä välittäminen kertoo siitä arvostuksesta, mitä työnantaja haluaa ympärilleen välittää. Työkyky ja siitä huolehtiminen on meidän jokaisen vastuulla. Siksi Norre haluaa olla se tukiranka, jonka varaan terve ja hyvinvoiva työyhteisö on helppo rakentaa.

Fysioterapeutti hoitaa jalkaa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla

Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen kuuluu niin vapaa-aikaan kuin työpaikallekin. Työturvallisuuteen panostaminen, ergonomiaa…

Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen kuuluu niin vapaa-aikaan kuin työpaikallekin. Työturvallisuuteen panostaminen, ergonomiaa tukeva työpiste ja haittatekijöiden minimoiminen ovat helppoja, konkreettisia keinoja parantaa jokaisen työssä viihtyvyyttä. Näiden lisäksi työpaikan toiminta, ilmapiiri sekä hyvät olosuhteet varmistavat omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnin. Keskeisessä roolissa ovat työntekijän omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia koskevat valinnat. Niiden tekemisessä Norre haluaa tukea ja auttaa.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto puuttuu tilanteeseen ennen kuin sairaus pääsee syntymään

Jokaisen tiedossa varmasti on, että riittämätön liikunta ja uni, ylipaino, korkea verenpaine ja päihteet tekevät hallaa terveydelle. Omia elämäntapoja voi olla kuitenkin haastavaa lähteä muuttamaan ilman riittävää tukea. On helppo todeta, että tupakointi tulisi lopettaa ja liikunta lisätä, mutta käytännön apu voi jäädä saamatta.

Lähes jokainen ihminen haluaa pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan, kunhan hän saa omaan elämäntapaan sopivaa, helposti omaksuttavaa ja jatkuvaa tukea. Yksin ei suureen tai pieneenkään elämänmuutokseen tarvitse ryhtyä. Norre tarjoaa ohjeistusta, seurantaa ja tietoja terveempien elämäntapojen ylläpitoon. Säännöllinen seuranta on osa Norren toimintatapaa ja huolenpitoa.

Ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa me pyrimme pureutumaan terveyden hoitoon ennen kuin mitään sairautta pääsee edes syntymään. Mitä varhaisemmassa vaiheessa riskitekijöihin päästään puuttumaan, sitä helpompaa asioiden korjaaminen on. Pienetkin askeleet vievät kohti päämäärää. Jos elämäntapojen kohentaminen ei onnistu juuri tänään, voimme seurata tilannetta ja palata saman asian ääreen myöhemmin.

Terveet työntekijät terveessä työpaikassa

Työntekijöidensä hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu jokaisen työnantajan velvollisuuksiin. Melu, pöly, huono ilmanlaatu, riittämätön suojaus ja muut työturvallisuuteen negatiivisesti vaikuttavat tekijät tulisi poistaa tai niiden haittavaikutukset minimoida. Näillä sinänsä yksinkertaisilla keinoilla työntekijöiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia voidaan kohentaa merkittävällä tavalla.

Joskus työpaikan selvittämättömät ristiriidat tai työn liika kuormitus voi näkyä ihmisessä fyysisenä oireina: uniongelmat, stressi ja jopa masennus voi lisääntyä ja tätä kautta näkyä myös poissaoloina tai työvireyden laskuna. Myötätuntoinen hoitoalan ammattilainen voi kuitenkin tunnistaa nämä vaaranpaikat ja viestiä kehityskohteesta työpaikalle. Norren laajasta yhteistyöverkostosta löytyvät parhaat alan ammattilaiset, joiden asiantuntemuksella haasteita voidaan lähteä yhteistyössä purkamaan.

Ota yhteyttä

Lähetä yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Se, joka huolehtii ihmisestä, voittaa aina.

Erotumme täysin uudella konseptilla, joka vastaa nykypäivän haasteisiin ja palauttaa kustannushallinnan takaisin yrityksille. Unelmamme on, että suomalaiset voivat työelämässä loistavasti!