Uupunut työntekijä työpöydän ääressä
09.02.2024

Miten ehkäistä työuupumusta?

Markku Seuri

Markku Seuri

Johtava työterveyslääkäri

Työuupumuksella tarkoitetaan pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvää häiriötilaa, jolle on tyypillistä väsymys, tiedonkäsittelyyn liittyvät vaikeudet, kyynistyminen työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto.

Mikä tahansa työstä johtuva väsyminen ei ole työuupumusta. Työuupumukselle on tyypillistä pitkäaikaisuus ja heikko, jopa olematon palautuminen.

Työuupumus on kavala tila. Se kehittyy pikkuhiljaa. Usein uupuva ei itse näe ongelmien syntyä. Tiedonkäsittelyn vaikeudet voivat työntää tunnollista työntekijää yhä lisääntyvään ponnisteluun, joka puolestaan uuvuttaa lisää. Varsinkin ensimmäistä kertaa uupuva työntekijä voi olla hyvinkin sokea omalle tilalleen.

Tämän kavalan uupumisen takia läheisten rooli on tärkeä. Työpaikalla uupuminen voi näkyä muuttuneena työkäyttäytymisenä: ärtyisyytenä, äyskimisenä, pitkinä työpäivinä, liikuntaharrastuksista luopumisena ja väsyneisyytenä. Asiakastyössä työuupumus voi näkyä asiakasvalituksina. Joskus uupuvat voivat lisätä alkoholin käyttöään oireittensa lievittämiseen.

Esihenkilöllä on tärkeä rooli työuupumuksen ehkäisyssä, varsinkin sellaisten nuorten työntekijöiden osalta, jotka ovat vahvasti työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita. Yksilöllisillä tekijöillä on suuri merkitys sairastumisalttiuteen. Siksi pelkkien työmäärien (tuntien tai suoriutumisen) seuranta ei riitä, vaikka sekin on tärkeää. Kiinnostus työntekijän työskentelytavasta ja jaksamisesta, tuki työn suorittamiseen ja kannustava palaute toimivat suojana uupumusta vastaan. Samalla esihenkilö oppii tuntemaan työntekijänsä ja parhaimmillaan pystyy tunnistamaan riskitehtävät ja tarjoamaan apuaan oikea-aikaisesti.

Työkaverit voivat myös havahtua uupuvan poikkeavaan työkäyttäytymiseen. Jos työyhteisössä työkavereiden välit ovat hyvät, voi asian ottaa esiin uupuvan kanssa. Tärkeää on, ettei syyllistetä, vaan tarjotaan apua. Voidaan esittää oma huoli siitä, miten kaveri pärjää ja kysyä, voisinko jotenkin olla avuksi. Työkaveria voidaan ohjata hakemaan apua esim. työterveyshuollosta tai häntä voidaan kannustaa keskusteluun esimiehen kanssa.

Työuupumukselle alttiita ovat etenkin tunnolliset ja itseään kohtaan vaativat työntekijät. On sanottu, että tunnollisen työntekijän pitää työurallaan ainakin kertaalleen hieman uuvahtaa oppiakseen omat rajansa.

Työuupumuksen englannin kielinen nimi burn out on huono. Loppuun palaminen on toivoton tila. Siitä ei ole paluuta. Tosiasiassa työuupumuksesta voi toipua. Mitä nopeammin tila havaitaan, sitä nopeampaa on toipuminen. Tästä syystä varhaiset merkit kannattaa tunnistaa ja keskustella niistä sekä tarvittaessa hakea apua.

Useimmiten työuupumuksesta toipuneet oppivat tunnistamaan varhaiset uupumuksen merkit ja osaavat itse tehdä työhönsä muutoksia ennen kuin oireet tulevat hallitsemattomiksi. Tässä mielessä työuupumus on vähän kuin huippu-urheilijan ylikunto. Vain harvat ajautuvat tilaan kahdesti.

Sosiaalinen media

Jaa julkaisu

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Lue lisää

Muita julkaisuja

Kehitystiimi

Käytetään työaika oikeisiin asioihin

Työterveyshuolto on omalla työurallani ollut aiemmin vain jokin etäinen palvelu,...

Hoitaja tietokoneen ääressä

Työterveyshoitajana Norressa

Norren kaltaisessa innovatiivisessa yhteisössä työskentely on työterveyshoitajalle ainutlaatuinen mahdollisuus. Hoitajana...

Uupunut työntekijä työpöydän ääressä

Miten ehkäistä työuupumusta?

Työuupumuksella tarkoitetaan pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvää häiriötilaa, jolle on tyypillistä...